Den Akaf am viraus plangen an net ze vill kafen

Plangt Är Moolzechten, iwwerpréift wat fir eng Liewensmëttel dir nach hutt a kaaft nëmmen dat an, wat dir och wierklech braucht.

Duerch Lokaalt akafe gëtt een sech ausserdeem méi bewosst wat saisonal Produite sinn, virun allem awer dréit een dozou bäi datt laang Transportweeër, wou landwirtschaftlech Produkter gäre verdierwen, vermidde kenne ginn. Doduercher spuert een och nach Energie an et mëscht een anengems eppes fir d’Ëmwelt.