Den Appel à Projets dee mir am Kader vum Antigaspidag 2020 lancéiert hate war ee vollen Erfolleg. Ee grousse Merci u jiddereen, deen ee Projet ragereecht huet, a sou aktiven Asaz am Kampf géint d’Liewensmëttelverschwendung zu Lëtzebuerg gewisen huet. An den nächste Woche gëtt all Projet evaluéiert, éier mir d’Gewënner am Februar 2021 bekannt ginn.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram