Fiche pratique sur la redistribution et la donation de denrées alimentaires

D’Chambre des Métiers huet mat der HORESCA an enker Zesummenaarbecht mat der Direktioun vun der Santé, a mat der Veterinärsverwaltung Richtlinnen ausgeschafft, fir d’Spende vun Liewensmëttel.