23/08/2022

Am Bongert an der rue Plaetis am Gronn an am Bongert beim Centre sociétaire St. Jean (110 avenue Gaston Diderich) um Belair fannen op folgenden Datumen Pléck-Aktioune vun der Stad Lëtzebuerg statt:

  • Freides den 23. September 2022 vun 12 bis 19 Auer
  • Samsdes de 24. September 2022 vun 10 bis 17 Auer
  • Freides den 30. September 2022 vun 12 bis 19 Auer
  • Samsdes den 1. Oktober 2022 vun 10 bis 17 Auer

Jiddereen dee wëll Uebst plécken a rafe kommen ass wëllkomm, et brauch ee sech net dofir unzemellen. Am Bongert an der rue Plaetis stinn Äppelbeem, an dem um Belair Äppel- a Birebeem an e puer Nësserten.