Participez à notre
appel à projets

Vous aussi, vous souhaitez vous engager dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ? N’hésitez pas à nous le faire savoir et à nous soumettre votre projet « Antigaspi ». Le ministère de l’Agriculture prévoit une enveloppe totale de 10.000 euros en soutien au(x) projet(s) le(s) plus prometteur(s).

Cet appel à projets est ouvert à tous : personnes privées, coopératives, associations ou autres initiatives. Seule condition : le projet doit contribuer à la prévention et à la réduction des pertes alimentaires et/ou du gaspillage alimentaire au Luxembourg.

Vous trouvez le formulaire pour soumettre un projet ici, la date limite est le 31 décembre 2021 !

Appel à projets

Dernières actualités

Toutes les actualités
23/11/2021

E Merci un d’Gemengen

40 Gemengen hu beim Start vun der Aktioun „Gielt Band – Hei dierft Dir plécken“ matgemaach. De Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung seet hinnen dofir Merci! D’Gemenge setzen sou een Zeeche géint d’Verschwendung…
En savoir plus
26/10/2021

Äppel rafen am gréisste Bongert vum Land

Ufanks Oktober sinn zu Beetebuerg ëm déi 120 Leit zesummekomm, fir am Bongert Altenhoven Äppel ze plécken an ze rafen, aus deenen dono Viz gepresst gouf. Dëse Bongert ass 14,6 Hektar grouss an domat dee…
En savoir plus
28/09/2021

Vum Bam an d’Glas

Fir d’Déifferdenger Pléckerten geet d’Aarbecht elo richteg lass: No hiren éischten zwee Rendezvousen bei deene Kiischte gepléckt goufen, ware lo Mëtt September Äppel, Bieren, Quetschen a Mirabellen un der Rei. A fir de nächsten Treff…
En savoir plus
23/08/2021

Schluss mam Verbëtzen

D’Verhalen als Konsument huet Konsequenzen, op d’Wirtschaft natierlech, an awer och op d‘Ëmwelt. De Jugendtreff Käl/Téiteng wëll deene Jonken dat op eng praktesch Aart a Weis vermëttelen a schafft dorop hin, ee Zero Waste-Jugendhaus ze…
En savoir plus