E responsabelen Ëmgang mat Liewensmëttel fërderen

Firwat verdroen sech den Apel an d’Banann net? Wat kann ee mat alem Brout soss nach maachen ausser et un d’Inten ze verfidderen? Ass Miel mat engem ofgelafenen Datum wierklech net méi ze genéissen?

D’Antigaspi-Ausstellung riicht sech un d‘Verbraucher als wichteg Verursaacher vu Liewensmëttelverschwendung. Zil ass et, besonnesch déi Jonk zum Thema Liewensmëttelverschwendung ze sensibiliséieren, nei Verhalensreegelen opzezeechnen an esou d’Wäertschätzung vun de Liewensmëttel ze fërderen an d’Verbëtzen am Haushalt ze reduzéieren.

Sensibiliséierung an de Schoulen

D’Wanderausstellung ass oft an de Schoulen ze gesinn, wou se sech haaptsächlech u Grondschoulschüler vum 3. a 4. Cycle riicht, an d’Kanner an d’Léierpersonal op eng spilleresch an interaktiv Aart a Weis op de Problem opmierksam mécht.

D’Ausstellung gëtt Äntwerten a vermëttelt spilleresch Informatiounen an alldeeglech Tipps am Ëmgang mat Liewensmëttel – sief beim Plange vum Menü, beim Akaf, beim Stockage doheem, bei der Interpretatioun vun de Verfallsdatumen oder bei der Verwäertung vu Reschter.

D’Ausstellung déi op eenzele groussen Evenementer wäert ze fanne sinn, kann och fir individuell Reservatiounen duerch Schoulen, Gemengen, Veräiner oder Firmen ausgeléint ginn.

Fir weider Informatiounen a Reservatiounsufroen einfach ee Mail op antigaspi@ma.etat.lu