Beispillhaft Initiativen

Food Waste Zero

IMS – Inspiring More Sustainability – lancéiert eng Campagne fir d'Liewensmëttelverschwendung an den Betribskantinen ze reduzéieren...

Méi +

Pense global, choisis local

Vum 16. bis den 20. Januar organiséiert Restopolis a sengen 93 schouleschen an universitäre Restauranten ënnert dem Motto "Pense global, choisis local"...

Méi +

“antigaspi” Woch mat de Restaurateure vum 28.11- 04.12.16

Zesumme mat de Restaurateure wëlle mer déi Woch eng breet Sensibilisatioun lasstrëppelen, an deem déi Restauranten déi matmaachen een “antigaspi” Menu oder Plat du Jour ubidden. Gläichzäiteg hunn d’Käch sech och bereet erkläert, an hire respektive Gemengen e Workshop mat enger Primärschoulklass ze maachen, fir d’Kanner nees de Respekt virun eisen Iesswueren ze léieren an ze weisen, wat alles Iessbares drun ass .

Méi +

Charta “antigaspi” mat der Luxexpo

Mir hunn zesumme mat de Vertrieder vun der Luxexpo eng Charta ënnerschriwwen an där si sech verflichten, während der Springbreak (22.03-26.03.17) de Gaspillage alimentaire op e Minimum ze reduzéieren.

Méi +